Трислоен паркет – ANTIQUE BRONZE

Цена за кв.м. - 139.00 лв. - с вкл. ДДС

Трислоен паркет – BOURBON

Цена за кв.м. - 139.00 лв. - с вкл. ДДС

Трислоен паркет – WHITE

Цена за кв.м. - 139.00 лв. - с вкл. ДДС

Трислоен паркет – MUD LIGHT

Цена за кв.м. - 139.00 лв. - с вкл. ДДС

Трислоен паркет – WALNUT

Цена за кв.м. - 139.00 лв. - с вкл. ДДС

Трислоен паркет – SAVANNA

Цена за кв.м. - 139.00 лв. - с вкл. ДДС

Трислоен паркет – ASH GREY

Цена за кв.м. - 139.00 лв. - с вкл. ДДС

Трислоен паркет – SILVER

Цена за кв.м. - 139.00 лв. - с вкл. ДДС

Трислоен паркет – BLACK

Цена за кв.м. - 139.00 лв. - с вкл. ДДС

Трислоен паркет – CHOCOLATE

Цена за кв.м. - 139.00 лв. - с вкл. ДДС