ОПЦИИ ПО МОНТАЖ НА ПАРКЕТ

Опции за лепене на паркет и подготовка на основа:
 • Замяна на турско полиуретаново лепило с италианско полиуретаново лепило – 6.00лв/м²;
 • Напасване на паркет върху хоризонтална част на крачета на недемонтирани радиатори – 24.00лв./бр. краче;
 • Доставка и полагане влагозапечатващ грунд върху замазка /за влажност до 70%/ – 12.00лв/м²;
 • Преразход на лепило над 1.75кг/кв.м. съгласно оферта и протокол за оглед – 48-60.00лв./бр. Кофа от 10кг;
 • СМР по изравняване и нивелиране циментова замазка чрез запълване и шкурене – по оферта 180.00лв. мин. за цяло помещение;
 • СМР по изравняване и нивелиране циментова замазка чрез запълване и шкурене пред врата пом. –мин. 60 лв./бр. врата;
 • Почистване на замазка от прах и налепи от предходни СМР вкл.чували и извозване – 6.00лв/м²;
 • Монтаж на паркет под наклон с напасване към съществуващи различни нива в помещение /м² цяло помещение/ – 6.00лв/м² – допустимо е „клатушкане“ на мебели в този случай;
Опции за первази, стъпала и завършващи елементи:
 • Доставка и монтаж на всички видове первази с вкл.консумативи в празни помещения – линк към сайт и ценова листа извършва се след монтаж на вътрешни врати, рязане в помещения и съгласно общи условия за монтаж на первази;
 • Доставка и монтаж на всички видове первази с вкл.консумативи в помещения с мебели – оскъпяване мин. 150.00лв. бр.п.
 • Прерязване по дължина/на всички видове первази за монтаж под дограма/праг,монтаж под радиатори –12.00лв./л.м.;
 • Завършващи тапи, при монтаж на первази и/или рязане на герунг над 6 бр./пом. – 6 лв./бр.
 • Оцветяване на всички видове первази и дървени лайсни с вкл. консумативи и масло – 6.00лв./л.м.;
 • Плътно напасване на реден тип дюшеме паркет успоредно към право редени плочки – 27.00лв./л.м.;
 • Плътно напасване на реден тип дюшеме паркет успоредно към нестандартно редени плочки – 36.00лв./л.м. ;
 • Плътно напасване при всякакво  редене на паркет различно от тип дюшеме успоредно към право редени плочки– 45.00лв./л.м.;
 • Плътно напасване при всякакво редене на паркет различно от тип дюшеме успоредно към нестандартно редене– 54.00лв./л.м. при равномерно надстърчане на плочки над замазка и право отрязани към паркет;
 • Пасване подова настилка към вградени в пода ел.кутии – 60.00лв/бр. +60лв/бр. вграждане в капак при равномерно надстърчане на кутиите над замазка;
 • Доставка и монтаж на преходни алуминиеви и дървени лайсни d= 4.0мм – 15.00лв./л.м.;
 • Доставка и монтаж на рингове около тръби и крачета на радиатори – 60.00лв./бр. краче;
 • Единични прагове/стъпала под балконски врати до завършен вид L до един л.м.  мостра – 120/150/180.00лв/бр.;
 • Единични подпрозоречни первази до завършен вид без материали L до един л.м.  мостра – 120/150/180.00лв/бр.;
 • Павършващи г-образни елементи от паркет с вкл.консумативи L до един л.м. мостра – 120/150/180.00лв/бр.;
 • Стъпала и чела от паркет с вкл.консумативи L до един л.м.мостра – 120/150/180.00лв/бр;
 • Завършващи елементи на стълбищни площадки,отвори и открити стъпала мостра – 120/150/180.00лв/лм;
 • Стъпала конзолни тип кутии-мостра-изработка и монтаж до завършен вид – 450лв./бр.
Подпаркетни конструкции:
 • Доставка и монтаж единична скара с гредички, вата и OSB плоскости до h=80мм. –   90.00лв./м²;
 • Доставка и монтаж двойна скара с гредички, вата и OSB плоскости до h=140мм. – 120.00лв./м²;
 • Доставка и полагане на изравнителна замазка /офериране след оглед/ – до 36.00лв./м²;
 • Доставка и монтаж OSB плоскости d=9-11мм. с лепене с/без коване към основа – 39.00лв./м²;
 • Доставка и монтаж OSB плоскости d=15-22мм. с лепене с/без коване към основа – 60.00лв./м²;
Обработка на паркет преди и след монтаж:
 • Замяна на еднокомпонентен воден лак с двукомпонентен воден лак – 6.00лв/м²;
 • Замяна на еднокомпонентен воден лак с масло OSMO – 6.00лв/м²;
 • Оцветяване с масло на паркет в цвят еднократно по одобрена мостра вкл. масло – 24.00лв/м²;
 • Изработка на фаска по ръбове летви дюшеме по зададен размер – 12.00лв/м²;
 • Преработка на летви за редене тип дюшеме за редене рибена кост – 18.00лв/м²;
 • Оцветяване на дюшеме с включени материали преди полагане – 24.00лв/м²;
 • Лакиране/омасляване на дюшеме с фаска с включени материали преди полагане – 18.00лв/м²;
 • Структуриране на дюшеме преди полагане – 12.00лв/м²;
Монтаж на дек
 • Подова настилка по тераси и около басейни – вкл. в цената греди за скара – чамови вакуумноимпрегнирани, размер 40/60мм. за единична скара, винтове неръждавейка, масло Осмо импрегниращо и противоплъзгащо, върху предварително изградена метална конструкция или друга подходяща основа без вкл. в цената стойността на самата настилка – цена 90 лв./кв.м. с вкл. 20% ДДС за квадратури под 10 кв.м. се заплащат 900 лева с вкл. 20% ДДС.
Други опции:
 • Демонтаж на крачета на недемонтирани радиатори без последващ монтаж – 12.00лв/бр. радиатор;
 • Демонтаж, почистване и монтиране по EN 15717 на стар, нелепен масивен паркет с вкл.консумативи /само право редене/ – 84.00лв./м²;
 • Рециклиране на стар лепен дъбов паркет с включени смола и лак – 33.00лв./м² – омасляване + 6.00лв/м²;
 • Доставка на паркет и съгласно транспортна тарифа – 60-180.00лв. за гр.София;
 • Качване на материали и разнасяне по етажи на обекта изготвя се оферта след оглед – 240.00лв. мин.;
 • Доставка и монтаж паркет с включени консумативи извън гр.София по договаряне – оскъпяване –  600.00лв. мин.;
 • Еднократно посещение за дребни СМР и поправки на щети от др.СМР – 300.00лв. мин.;
 • Покриване на монтиран паркет с велпапе и тиксо /след приемане/ – 4.50лв./м²;
 • Демонтаж на стар кован към скара паркет и подготовка и укрепване скара за OSB плоскости – 30.00лв/м²;
 • Монтаж на готово омаслено/лакирано дюшеме с включено лепило – 36.00лв./м² – вкл.грунд и грундиране основа;

ВАЖНО:

При договор за доставка и монтаж на продукти и услуги /при които се изисква посещение на обект/, и стойността на същия е под 300.00лв., се дължи такса равна на разликата между 300.00лв. и стойността на договора. При монтаж на масивен паркет съгласно EN15717 при квадратури под 20кв.м. минималната цена за плащане за обекта е 400.00лв.