Стъпала-от-клинозъбно-снадени-плотове-от-дъб-Виал-Паркет