ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕРВАЗИ И ПРОФИЛИ ОТ МАСИВНА ДЪРВЕСИНА/СУРОВ/ОБРАБОТЕН
Профил 1
Дървесина Цена, лв/л.м. суров Цена, лв/л.м. обработен Цена монтаж с вкл.консумативи-немебелирани помещения Цена монтаж с вкл.консумативи-мебелирани помещения
Дъб 7,50 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 5,40 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бор/Липа 5,40 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Профил 2
Дъб 7,50 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 5,40 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бор/Липа 5,40 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Профил 3
Дъб 9,60 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 7,50 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бор/ Липа 7,50 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Профил 4
Дъб 9,60 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 7,50 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бор/Липа 7,50 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Профил 5
Дъб 9,60 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 7,50 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бор/Липа 7,50 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Профил 6
Дъб 15,00 лв +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 10,80лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бор/Липа 10,80лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Профил 7
Дъб 19,20лв. + 4,5лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 13,20лв. + 4,5лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бор/Липа 13,20лв. + 4,5лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Профил 8
Дъб 24,00лв. +4,50лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 15,60лв. +4,50лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бор/Липа 15,60лв. +4,50лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Профил 9
Дъб 24,00лв. +4,50лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 15,00лв. +4,50лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бор/Липа 15,00лв. +4,50лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Профил 10
Дъб 27,00лв. +4,50лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 21,00лв. +4,50лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бор/Липа 21,00лв. +4,50лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Профил 11
Дъб 24,00лв. +4,50лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 15,00лв. +4,50лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бор/Липа 15,00лв. +4,50лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Профил 12
Дъб 9,60 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 8,40 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Ясен 12,00лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Профил 13
Дъб 9,60 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 8,40 лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Ясен 12,00лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Профил 14
Дъб 13,2лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Бук 12,00лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
Ясен 15,00лв. +3,60лв/лм 6,00 лв. 9,00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.Допустими са цветови разлики, както такива във фладера на первазите и при монтаж не се подбират по цвят и фладер;
2.Допустими са фуги между первазите и паркета-фугира се от „Виал паркет“ ЕООД;
3.Допустими са фуги между первзите и стените/при криви стени /-не са ангажимент на „Виал паркет ЕООД;
4.Допустими са минимални разминавания на снадките;
5.Помещенията следва да са изпразнени от мебели и вратите да са монтирани /+ 3лв/л.м. за мебелирани помещения/;
6.Необходимите срезове се извършват в помещенията, в които се монтират;
7.Монтажистите не изпълняват давани на място устни указания, а работят по предварително зададени такива;
8.Допустими са минимални наслагвания на фин остатъчен прах по всички повърхности в помещението за монтаж;
9.Фирма  „Виал паркет“ ЕООД си запазва правото за промени в цените  на текущата ценова листа по всяко време;
10. Лакиране/омасляване/оцветяване-трансперантно на всички видове первази с вкл.консумативи-по ценовата листа;
11.Цените са валидни при сключен договор за доставка и монтаж паркет./без договор-минимална цена за обект-500лв. с монтаж;
  В сила от 01.01.2023г.
гр.София                                                                                                                   „ВИАЛ ПАРКЕТ“ ЕООД
                                        УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПЕРВАЗИ
  Във връзка   с предстоящ монтаж на избрани от Вас масивни  первази,  Ви молим за Вашето предварително писмено съгласие със следните условия , при които ще изпълним монтажа:
                     -допустими са цветови разлики,както и такива във фладера на первазите и при монтаж не се подбират по цвят и фладер
                     –  допустими са фуги м/у первазите и паркета
                     – допустими са фуги м/у первазите и стените
                     – допустими са минимални разминавания на снадките
                     – необходимите срязвания се извършват в помещенията,в които се монтират
                     – монтират се съгласно EN със съответните допустими отклонения
                     – монтажистите не изпълняват давани на място устни указания;
                     -допустими са минимални  наслагвания на фин остатъчен прах по всички повърхности ;
                    – всички други забележки от ценовата листа са в сила
Приел условията на монтаж…………………………….