ПРОМОЦИЯ ДЪБОВ ПАРКЕТ  –  СЕПТЕМВРИ 2019г.

* ЦЕНИТЕ ВАЖАТ ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО ЕДНОВРЕМЕННО НА ПАРКЕТ И МОНТАЖ.

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРКЕТНА ФАБРИКА „КОРКОС“ ООД – ГР. СЛИВЕН

www.vialparket.com , vial_parquet@abv.bg

Търговски обекти:гр.София,ул.“Марко Балабанов“ №1-02/981 52 85; 0888 920988,02/986 47 83;  0889 813476;

I.ЦЕНИ НА ПАРКЕТ: Качество на просушаване и изработка-съгласно EN и БДС

 

ЦЕНИ ЗА м² НА  МАСИВЕН  ДЪБОВ ПАРКЕТ В ЛЕВА С ВКЛ. 20% ДДС

Размер/мм

ширина/дължина/дебелина

Селекция на лицевата част по БДС
А1 /Ех. кач./  АВ /1-во кач./ В1 /2-ро кач./ ВВ /3-то кач./

м² в пакет

Редене тип  дюшеме

         

140/600-1400/22 мм.

120.00лв-99.00* 108.00лв89.00* 96.00лв79.00*    84.00лв.

Според дълж.

120/500-1400/22 мм. 108.00лв-96.00* 96.00лв-86.00* 84.00 лв76.00* 75.00лв.

Според дълж.

90/400-1000/22 мм.

96.00лв. 84.00лв 72.00 лв. 66.00лв. Според дълж.
70/400-1000/22мм-д. 96.00лв-84.00 80.00лв-69.00 69.00лв. 60.00лв.

 

70/500/22 мм-/ПО МОСТРА/-р.к.

N-89.00лв-75.00* R1- 75.00 лв-66.00* RU-75.00 лв-66.00* 60.00 лв.-RD 1.05 м²
Редене тип рибена кост/дюшеме Ех АВ В1 ВВ

м² в пакет

70/350/22 мм.

83.00 лв. 69.00лв. 60.00 лв 0.98 м²
70/300/22 мм. 77.00 лв. 65.00лв. 54.00 лв.

0.84 м²

50/350/22 мм.

77.00 лв.60лв* 65.00лв. 54.00 лв. 0.70 м²
50/300/22 мм. 73.00 лв. 62.00лв. 54.00 лв.

0.60 м²

40/350/22 мм

60.00лв.51.00* 54.00лв.    51.00лв.   0.56 м
40/300/22 мм. 54.00л46.00* 51.00лв.   48.00лв   42.00лв.

0.48 м

40/250/22 мм

51.00лв 48.00лв   45.00лв

37.00*

39.00лв-30.00*

0.40 м

Размер/мм

480/480/8мм

  ЦЕНИ ЗА м2 НА МОЗАЕЧЕН ДЪБОВ ПАРКЕТ В ЛЕВА С ВКЛ. 20% ДДС
  Ех-кач. 1-во кач. 2-ро кач.

    30.00 лв18.00лв* 3.456 м²

 

ЕКСТРА – Равномерно оцветена дървесина без беловина и чепове. Златна нишка/пулове/. Възможно е наличие на очички до 4мм.Допускат леки цветови разлики.

АВ – 1-во качество–Равномерно оцветена дървесина с наличие на чепчета с големина до 8мм, без беловина, възможно е наличие на златна нишка-пулове.Допускат се цветови разлики.

В1 – 2-ро качество – Дървесина с оцветявания с наличие на чепове с големина до 15мм и беловина.

ВВ – 3-то качество–Допускат се всички отличителни белези на дъба без ограничения на размера и количеството вкл. на чепове и беловина..

За поръчка на дюшеме с фиксиран размер + 20.00лв/кв.м. над цената на съответното качество- доставка съгласно договор,аванс-100% цената на съответното качество.  

СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ПОСОЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ – СЪГЛАСНО ДОГОВОР

  1. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ПАРКЕТ:
  2. Наличен на склад в гр.София паркет се заплаща изцяло и в 3-дневен срок и по желание на клиента се доставя срещу заплащане по транспортна тарифа до първата входна врата на точен адрес на същия в гр.София след съгласуване на ден и час за доставка.
  3. Наличен на склад в гр.Сливен паркет се продава чрез авансово заплащане на 70% от стойността му и доплащане до 100%в срок от 3 работни дни след доставката му в гр.София. Доставя се срещу заплащане по транспортна тарифа до първата входна врата на точен адрес на клиента в гр.София, след съгласуване на ден и час, но не по-рано от 3 работни дни, след доплащането му. Срок на доставка до гр. София – до 7 работни дни.
  4. Неналичен на склад паркет се продава чрез поръчка – авансово заплащане на 60% от стойността му и доплащане до 100% в срок от 3работни дни, след доставката му в гр. София. Доставя се срещу заплащане по транспортна тарифа до първата входна врата на точен адрес на клиента в гр.София, но не по–рано от 3 работни дни,след доплащането му. Срок на доставка до гр.София – до 50 работни дни.

III. МОНТАЖ НА ПАРКЕТ ЕДНОКР.ГРУНДИРАНЕ НА ОСНОВАТА С ДВУКОМПОНЕНТЕН ПУ ГРУНД,РЕДЕНЕ ТИП ЕДИНИЧНО ХАОТИЧНО ДЮШЕМЕ С ЛЕПЕНЕ КЪМ ОСНОВА (СЪГЛАСНО EN 15717/2009г.) Реденето с лепене към основата се извършва със задължителна технологична фуга между настилката и стените с неравномерна ширина на същата до 20мм. ЦИКЛЕНЕ, ШЛАЙФАНЕ, ЦЯЛОСТНО ФУГИРАНЕ, ЛАКИРАНЕ/  ДО ЗАВЪРШЕН ВИД С ВКЛЮЧЕНИ КОНСУМАТИВИ – ДВУКОМПОНЕНТНО ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО, /ДО1,75 КГ./М2/ СМОЛА ЗА ФУГИРАНЕ, ЕДНОКОМПОНЕНТЕН  ЛАК НА ВОДНА ОСНОВА – САТЕН   ОБЩО ДО 300г./кв.м..

Цена за монтаж:48.00лв./м2  36.00лв/кв.м.* с вкл.20% ДДС  за монтаж до завършен вид по описания начин с включени всички необходими консумативи и пет годишна гаранция съгласно ЗУТ /минимално количество-15кв.м./

Начин на плащане при договор по т. II и III–аванс в размер на 90% от стойността на договора при подписването му  и доплащане до 100%, след лепене и преди циклене и лакиране.

  1. УСЛОВИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПАРКЕТ

На територията на гр.София и съгласно общите условия  и транспортна тарифа на ВИАЛ ПАРКЕТ ЕООД

При сключен писмен договор и при замазки изпълнени съгласно ЕN / лепило до 1,75 кг./м2/

С включен в цената еднократен предварителен оглед на обекта. При извършване на предварителен оглед преди подписване на договор, клиентът заплаща 50 лв., които се приспадат от  договора.