ЦЕНОВА ЛИСТА ФУРНИРОВАНИ ПЕРВАЗИ
No Профил Дървесина Покритие Размери,мм Цена/л.м. Цена с вкл.монтаж и консумативи/л.м. небелирани помещения Цена с вкл.монтаж и консумативи/л.м. мебелирани помещения
дебелина височина дължина с вкл.20% ДДС с вкл.20% ДДС с вкл.20% ДДС
1 заоблен дъб лак 19 38 2500     9,60 лв.                  6,00 лв.  9.00лв.
2 L-образен дъб суров 22 40 2500     9,60 лв.                  6,00 лв.                    9,00 лв.
3 L-образен дъб лак 22 40 2500     9,60 лв.                  6,00 лв.                    9,00 лв.
4 L-образен бук суров 22 40 2500     9,60 лв.                  6,00 лв.                    9,00 лв.
5 L-образен дъб суров 22 60 2500  12,00 лв.                  6,00 лв.                    9,00 лв.
6 L-образен дъб лак 22 60 2500  12,00 лв.                  6,00 лв.                    9,00 лв.
7 L-образен дъб лак **** 22 60 2500  12,00 лв.                  6,00 лв.                    9,00 лв.
8 L-образен ясен суров 22 60 2500  12,00 лв.                  6,00 лв.                    9,00 лв.
9 L-образен орех суров 22 60 2500  12,00 лв.                  6,00 лв.                    9,00 лв.
10 L-образен орех лак 22 60 2500  12,00 лв.                  6,00 лв.                    9,00 лв.
11 прав дъб суров 15 60 2500  12,00 лв.                  6,00 лв.                    9,00 лв.
12 прав дъб лак 15 60 2500  12,00 лв.                  6,00 лв.                    9,00 лв.
13 прав дъб лак 18 65 2500  12,00 лв.                  6,00 лв.                    9,00 лв.
14 прав дъб суров 16 80 2500  14,40 лв.                  9,00 лв.                  12,00 лв.
15 прав дъб лак 16 80 2500  14,40 лв.                  9,00 лв.                  12,00 лв.
16 прав, масивен бял лак 16 60 2500  12,00 лв.                    6,00 лв.                    9,00 лв.
 
17 френски, масивен бял лак 16 95 2500  18,00 лв.                  12,00 лв.                  12,00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1.Допустими са цветови разлики и във фладера на первазите-при монтаж не се подбират по цвят и фладер;
2.Допустими са фуги между первазите и паркета-фугира се от „Виал паркет“ ЕООД;
3.Допустими са фуги между первзите и стените/при криви стени /-не са ангажимент на „Виал паркет ЕООД;
4.Допустими са минимални разминавания на снадките;
5.Помещенията следва да са изпразнени от мебели и вратите да са монтирани /+ 3лв/лм за мебелирани помещения/;
6.Необходимите срезове се извършват в помещенията, в които се монтират первазите;
7.Монтажистите не изпълняват давани на място устни указания, а работят по предварително зададени такива;
8.Допустими са минимални наслагвания на фин остатъчен прах по всички повърхности в помещението за монтаж;
9.“Виал паркет“ ЕООД си запазва правото за промени в цените  на текущата ценова листа по всяко време;
10. Лакиране/омасляване/оцветяване-трансперантно на всички видове первази с вкл.консумативи-по ценовата листа;
11.Цените са валидни при сключен договор за доставка и монтаж паркет-без ограничение на количеството./при самостоятелен договор-минимална цена за обект-500лв. с монтаж;
12.Доставката и монтажът се извършват в срок от 7/седем/ работни дни от заплащането на поръчката/при налични/
В сила от 01.01.2023г.
гр.София                                                                                                                                    „ВИАЛ ПАРКЕТ“ ЕООД
 УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПЕРВАЗИ
  Във връзка   с предстоящ монтаж на избрани от Вас фурнировани  первази,  Ви молим за Вашето предварително писмено съгласие със следните условия , при които ще изпълним монтажа:
                     -допустими са цветови разлики,както и такива във фладера на первазите и при монтаж не се подбират по цвят и фладер
                     –  допустими са фуги м/у первазите и паркета
                     – допустими са фуги м/у первазите и стените
                     – допустими са минимални разминавания на снадките
                     – необходимите срязвания се извършват в помещенията,в които се монтират
                     – монтират се съгласно EN със съответните допустими отклонения
                     – монтажистите не изпълняват давани на място устни указания;
                     -допустими са минимални  наслагвания на фин остатъчен прах по всички повърхности;
                     – всички други забележки от ценовата листа са в сила;
Приел условията на монтаж…………………………