ОПЦИИ ПО МОНТАЖ НА ПАРКЕТ

Опции за допълнителни материали и СМР и замяна на консумативи:
ОПЦИИ ЦЕНА
Предварителен оглед на обекта /приспада се при сключване на договор/ до/над 60кв.м. 30/50.00лв./м²
Замяна на турско полиуретаново лепило с италианско полиуретаново лепило 5.00лв/м²
Замяна на полиуретанов лак/масло без вакса с eднокомпон.воден лак 5.00лв/м²
Замяна на полиуретанов лак/масло без вакса с двукомпон.воден лак 7.00лв/м²
Оцветяване с масло на паркет в цвят еднократно по одобрена мостра вкл. масло 20.00лв/м²
Доставка и монтаж на всички видове первази с вкл.консумативи в празни помещения по ценова листа
Доставка и монтаж на всички видове первази с вкл.консумативи в мебелирани помещения – оскъпяване съгласно оферта след оглед по договаряне
Преработка /прерязване по дължина/ на всички видове первази за монтаж под дограма или праг 5.00лв/лм
Оцветяване на всички видове первази и дървени лайсни с вкл. консумативи и масло 3.60лв/лм
Оцветяване в плътно бяло на всички видове первази и дървени лайсни с вкл.консумативи 6.00лв/лм
Доставка и монтаж на огъваем перваз по оферта
Плътно напасване с/без  коркова фуга на реден тип дюшеме паркет успоредно към право редени плочки  с вкл. консумативи 20.00 лв./лм
Плътно напасване с/без  коркова фуга на реден тип дюшеме паркет успоредно към нестандартно редени плочки  с вкл. консумативи 30.00 лв./лм
Плътно напасване с/без  коркова фуга при всякакво  редене на паркет различно от тип дюшеме успоредно към право редени плочки  с вкл. консумативи 40.00 лв./лм
Плътно напасване с/без  коркова фуга при всякакво  редене на паркет различно от тип дюшеме успоредно към нестандартно редени плочки  с вкл. консумативи 50.00 лв./лм
Доставка и монтаж на преходни алуминиеви и дървени лайсни d= 4.0 мм 15.00лв/лм.
Доставка и монтаж на рингове около тръби и крачета на радиатори 20.00лв/бр. краче.
Напасване на паркет върху хоризонтална част на крачета на недемонтирани радиатори 20.00лв/бр. краче.
Демонтаж на крачета на недемонтирани радиатори без последващ монтаж 5.00лв/бр. радиатор
Доставка и полагане на полиуретанов грунд върху замазка 5.00лв/м²
Доставка и полагане влагозапечатващ грунд върху замазка /за влажност до 70%/ 10 лв./кв.м.
Преразход на лепило над 1.75кг/кв.м. съгласно оферта и протокол за оглед 50лв./бр. кофа
СМР по изравняване и нивелиране циментова замазка чрез запълване и шкурене – по оферта 120.00лв. мин.
Почистване на замазка от прах и налепи от предходни СМР 2.40лв./кв.м.
Доставка и монтаж единична скара с гредички и OSB плоскости до h= 80мм 50лв./м²
Демонтаж, почистване и монтиране по EN 15717 на стар, нелепен масивен паркет с вкл.консумативи 50лв./м²
Доставка и полагане на изравнителна замазка /офериране след оглед/ до 36лв./м²
Доставка и монтаж OSB плоскости с лепене с/без коване към основа d= 9 -11мм 24лв./м²
Доставка и монтаж OSB плоскости с лепене с/без коване към основа d=15 -18мм 36лв./м²
Изработка единични прагове/стъпала под балконски врати до завършен вид до един л.м. по одобрена мостра 90/120/150.00лв/бр.
Изработка и монтаж завършващи г-образни елементи от паркет с вкл.консумативи до един л.м. 90лв/бр.
Изработка и монтаж стъпала и чела от паркет с вкл.консумативи до един л.м. 90лв/бр.
Доставка на паркет и съгласно транспортна тарифа 50 – 150 лв.
Качване на материали и разнасяне по етажи на обекта изготвя се оферта след оглед 120.00лв. мин.
Доставка и монтаж паркет с включени консумативи извън гр.София по договаряне – оскъпяване 300.00лв. мин.
Еднократно посещение за дребни СМР и поправки на щети от др.СМР 120.00лв. мин.
Монтаж на паркет под наклон с напасване към съществуващи различни нива в помещение/я – оскъпяване 3.00лв./ м²
Покриване на монтиран паркет с велпапе и тиксо /след приемане/ 3.00лв./кв.м.
Предоставяне на влагоуловители под наем по договаряне
Изработка на фаска по ръбове летви дюшеме по зададен размер 12.00лв/м²
Преработка на летви за редене тип дюшеме за редене рибена кост 18.00лв/м²
Оцветяване на дюшеме с включени материали преди полагане 20.00лв/м²
Лакиране/омасляване на дюшеме с включени материали преди полагане 12.00лв/м²
Структуриране на дюшеме преди полагане 12.00лв/м²
Монтаж на готово омаслено/лакирано дюшеме с включено лепило 24.00лв/м²
Преработка на летви за редене на френска рибена кост 36.00лв/м²
Редене на паркет тип “френска рибена кост” +24.00лв/кв.м. оскъпяване 24.00лв/м²