ОПЦИИ ПО МОНТАЖ НА ПАРКЕТ

Опции за лепене на паркет и подготовка на основа:
 • Замяна на турско полиуретаново лепило с италианско полиуретаново лепило – 5.00лв/м²;
 • Напасване на паркет върху хоризонтална част на крачета на недемонтирани радиатори – 20.00лв./бр.-краче;
 • Доставка и полагане влагозапечатващ грунд върху замазка /за влажност до 70%/ – 10.00лв/м²;
 • Преразход на лепило над 1.75кг/кв.м. съгласно оферта и протокол за оглед – 50.00лв./бр. опаковка 10кг.;
 • СМР по изравняване и нивелиране циментова замазка чрез запълване и шкурене – по оферта 120.00лв. мин.;
 • СМР по изравняване и нивелиране циментова замазка чрез запълване и шкурене пред врата пом. – 50лв./бр. врата;
 • Почистване на замазка от прах и налепи от предходни СМР – 3.60лв/м²;
 • Монтаж на паркет под наклон с напасване към съществуващи различни нива в помещение /м² цяло помещение/ – 3.00лв/м²;
Опции за первази, стъпала и завършващи елементи:
 • Доставка и монтаж на всички видове первази с вкл.консумативи в празни помещения – линк към сайт;
 • Доставка и монтаж на всички видове первази с вкл.консумативи в помещения с мебели – оскъпяване съгласно оферта след оглед – по договаряне;
 • Преработка /прерязване по дължина/ на всички видове первази за монтаж под дограма/праг, монтаж под радиатори  – 20.00лв./бр.;
 • Завършващи тапи, при монтаж на первази и/или рязане на герунг над 6бр./пом. – 5лв./бр.;
 • Оцветяване на всички видове первази и дървени лайсни с вкл. консумативи и масло – 3.60лв./л.м.;
 • Оцветяване в плътно бяло на всички видове первази и дървени лайсни с вкл.консумативи – 6.00лв./л.м.;
 • Доставка и монтаж на огъваем перваз – по оферта;
 • Плътно напасване с/без  коркова фуга на реден тип дюшеме паркет успоредно към право редени плочки  с вкл. консумативи – 20.00лв./л.м.;
 • Плътно напасване с/без  коркова фуга на реден тип дюшеме паркет успоредно към нестандартно редени плочки  с вкл. консумативи – 30.00лв./л.м.;
 • Плътно напасване с/без  коркова фуга при всякакво  редене на паркет различно от тип дюшеме успоредно към право редени плочки  с вкл. консумативи – 40.00лв./л.м.;
 • Плътно напасване с/без  коркова фуга при всякакво  редене на паркет различно от тип дюшеме успоредно към нестандартно редени плочки  с вкл. консумативи – 50.00лв./л.м.;
 • Пасване подова настилка към вградени в пода ел.кутии -60.00лв/бр. +60лв/бр. вграждане в капак;
 • Доставка и монтаж на преходни алуминиеви и дървени лайсни d= 3.0мм и 4.0мм. – 15.00лв./л.м.;
 • Доставка и монтаж на рингове около тръби и крачета на радиатори – 20.00лв./бр. краче;
 • Изработка единични прагове/стъпала под балконски врати до завършен вид L до един л.м. по одобрена мостра – 90/120/150.00лв/бр.;
 • Изработка единични подпрозоречни первази до завършен вид без материали L до един л.м. по одобрена мостра – 90/120/150.00лв/бр.;
 • Изработка и монтаж завършващи г-образни елементи от паркет с вкл.консумативи L до един л.м. – 90/120/150.00лв/бр.;
 • Изработка и монтаж стъпала и чела от паркет с вкл.консумативи L до един л.м. – 90/120/150.00лв/бр. – съгласно предлаганите образци в сайта;
Подпаркетни конструкции:
 • Доставка и монтаж единична скара с гредички, вата и OSB плоскости до h=80мм. – 60.00лв./м²;
 • Доставка и монтаж двойна скара с гредички, вата и OSB плоскости до h=140мм. – 75.00лв./м²;
 • Доставка и полагане на изравнителна замазка /офериране след оглед/ – до 36.00лв./м²;
 • Доставка и монтаж OSB плоскости d=9-11мм. с лепене с/без коване към основа – 24.00лв./м²;
 • Доставка и монтаж OSB плоскости d=15-22мм. с лепене с/без коване към основа – 36.00лв./м²;
Обработка на паркет преди и след монтаж:
 • Замяна на еднокомпонентен воден лак с двукомпонентен воден лак – 5.00лв/м²;
 • Замяна на еднокомпонентен воден лак с масло OSMO – 5.00лв/м²;
 • Оцветяване с масло на паркет в цвят еднократно по одобрена мостра вкл. масло – 20.00лв/м²;
 • Изработка на фаска по ръбове летви дюшеме по зададен размер – 12.00лв/м²;
 • Преработка на летви за редене тип дюшеме за редене рибена кост – 18.00лв/м²;
 • Оцветяване на дюшеме с включени материали преди полагане – 20.00лв/м²;
 • Лакиране/омасляване на дюшеме с фаска с включени материали преди полагане – 12.00лв/м²;
 • Структуриране на дюшеме преди полагане – 12.00лв/м²;
 • Преработка на летви за редене на френска рибена кост – 36.00лв/м²;
 • Редене на паркет тип “френска рибена кост” +24.00лв/кв.м. оскъпяване върху основната цена от 48.00лв. – 24.00лв/м²;
Монтаж на дек
 • Подова настилка по тераси и около басейни – вкл. в цената греди за скара – чамови вакуумноимпрегнирани, размер 40/60мм. за единична скара, винтове неръждавейка, масло Осмо импрегниращо и противоплъзгащо, върху предварително изградена метална конструкция или друга подходяща основа без вкл. в цената стойността на самата настилка – цена 90 лв./кв.м. с вкл. 20% ДДС за квадратури под 10 кв.м. се заплащат 900 лева с вкл. 20% ДДС.
Други опции:
 • Предварителен оглед на обекта /приспада се при сключване на договор/ до/над 60м² – 30/50.00лв./м²;
 • Демонтаж на крачета на недемонтирани радиатори без последващ монтаж – 5.00лв/бр. радиатор;
 • Демонтаж, почистване и монтиране по EN 15717 на стар, нелепен масивен паркет с вкл.консумативи – 60.00лв./м²;
 • Рециклиране на стар лепен дъбов паркет с включени смола и лак – 30.00лв./м²;
 • Доставка на паркет и съгласно транспортна тарифа – 50-150.00лв.;
 • Качване на материали и разнасяне по етажи на обекта изготвя се оферта след оглед – 120.00лв. мин.;
 • Доставка и монтаж паркет с включени консумативи извън гр.София по договаряне – оскъпяване –  300.00лв. мин.;
 • Еднократно посещение за дребни СМР и поправки на щети от др.СМР – 300.00лв. мин.;
 • Покриване на монтиран паркет с велпапе и тиксо /след приемане/ – 3.60лв./м²;
 • Предоставяне на влагоуловители под наем – по договаряне;
 • Монтаж на готово омаслено/лакирано дюшеме с включено лепило – 30.00лв./м²;

ВАЖНО:

При договор за доставка и монтаж на продукти и услуги /при които се изисква посещение на обект/, и стойността на същия е под 300.00лв., се дължи такса равна на разликата между 300.00лв. и стойността на договора. При монтаж на масивен паркет съгласно EN15717 при квадратури под 20кв.м. минималната цена за плащане за обекта е 400.00лв.