МОНТАЖ НА ТРИСЛОЕН И МНОГОСЛОЕН ПАРКЕТ

Монтажът се извършва:

Чрез съединяване на паркетните плочки без/с лепене към основата с T-Lock система, която съединява пода ви внимателно и равномерно без ръбове. Преди монтаж е добре да престои трислойния паркет извесно време в помещението, в което ще се поставя /период на аклиматизация – съгласно изисквания и инструкции на производителя/.

Монтажът може да бъде извършен и чрез лепене към подпаркетната замазка /основа/ с двукомпонентно полиуретаново лепило или по комбинирания метод – върху шумоизолираща подложка с мембрани и отвори и силикон за залепване към основата.

Цени за монтаж на трислоен паркет:
  • Монтаж трислоен паркет без лепене и без гаранция /вкл. подложка дебелина 2мм/ – 9.00лв./м²
  • Монтаж готов трислоен паркет /клик система/ чрез лепене към основа с вкл. в цената двукомпонентен грунд и двукомпонентно ПУ лепило – 30.00лв./м² 

Посочените цени са с вкл. 20% ДДС

Цени за монтаж на многослоен паркет:
  • Монтаж многослоен паркет без лепене и без гаранция /вкл. подложка дебелина 2мм/ – 9.00лв./м²;
  • Монтаж многослоен паркет /с-ма нут и перо/ чрез лепене към предварително грундирана замазка с включена в цената двукомпонентен ПУ грунд и двукомпонентно ПУ лепило – 24 лв./м2. /техн. фира 5%/;
  • Допълнително шлайфане и еднократно лакиране с немски лак + 6 лв./м2.;
  • Гаранция съгласно ЗУТ;
  • Валидни са всички Общи условия на „ВИАЛ ПАРКЕТ“ ЕООД за доставка и монтаж на паркети „Коркос“ ООД.;

Посочените цени са с вкл. 20% ДДС