ДОСТАВКА НА ПАРКЕТ

Условия и цени за доставка на паркет и други консумативи:
  • Количество до 100кв.м. /един курс МПС/ – широк център гр.София – 50.00лв. с вкл. 20% ДДС;
  • Количество до 100кв.м. /един курс МПС/ – квартали гр.София – 75.00лв. с вкл. 20% ДДС;
  • Количество до 100кв.м. /един курс МПС/ – до 50км. извън гр.София – 100.00лв. с вкл. 20% ДДС;
  • Количество над 100кв.м. /повече от един курс МПС/ – цена по договаряне;
  • Транспортиране на паркета до първата входна или дворна врата на посочения административен адрес;
  • Качване на паркет по етажи и разнасяне по помещения на обекта – мин. такса 120лв. с вкл. 20% ДДС и уточняване след оглед;
  • За допълнително възлагани огледи и замерване на влага по желание на клиента се заплаща такса в размер на 30.00лв. с вкл. 20% ДДС за всеки възложен оглед извън определените от фирмата;
  • За извършване на довършителни поправки на причинени от клиента или други изпълнители на обекта щети, както и за довършване на монтаж на первази, преходни лайсни и други завършващи елементи, които са оставени в незавършен вид по причина на клиента или други изпълнители на обекта – тарифа за еднократно посещение и извършване – 120.00лв. с вкл. 20% ДДС;

В сила от 01.08.2017г.