Влагоуловители под наем

Влагоуловители под наем

Модел TTK 75 S

Осушителен капацитет (л/24ч) 20 л
Въздушен дебит (м³/ч) 260 м³
Ел. мощност (кВт) 0,44 кВт/ч
Вграден резервоар (л) 4 л /+дренажен маркуч/
Тегло (кг) 21 кг
Влагоуловители под наем

Модел TTK 170 S

Осушителен капацитет (л/24ч) 50 л
Въздушен дебит (м³/ч) 580 м³
Ел. мощност (кВт) 0,75 кВт/ч
Вграден резервоар (л) 6 л /+дренажен маркуч/
Тегло (кг) 35 кг
Влагоуловители под наем

Модел TTK 400 / TTK 300

Осушителен капацитет (л/24ч) 75 л
Въздушен дебит (м³/ч) 420 м³
Ел. мощност (кВт) 1,4 кВт/ч
Вграден резервоар (л)  /дренажен маркуч/
Тегло (кг) 42 кг